Ural Wings

URAL WINGS

Temel Değerlerimiz

 • Dürüstlük
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Takım Ruhu
 • Profesyonellik
 • Özgürlükçü
 • İnovasyon
 • Gizlilik
 • Katılımcı
 • İnsan Odaklı Yaklaşım
 • Mükemmelliyetçilik
 • Çağdaş bilgi ve teknolojiye öncelik vermek
 • Araştırmacı olmak
 • Yaratıcı değişimi desteklemek ve sürekli kılmak
 • Kaliteyi en üst düzeyde tutmak
 • Etkin Verimlilik
 • Etik Değerlere Bağlılık

Vizyon

Profesyonel hizmet anlayışımız, örgütsel verimliliğimiz, girişimci ruhumuz ve sürekli gelişime açık dinamizmimizle, topluma kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak, toplumun her kesimine, müşteri odaklı entegre iletişim çözümleri sağlayarak her zaman müşterilerimize hızlı, kaliteli ve ekonomik hizmetler sunarak, sektörde lider bir kurum halini almak.

Misyon

“Koşulsuz müşteri mutluluğu” felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde amaçladığımız noktaya ulaşılması, attığımız her adımda “mükemmeliyetçiliğin” izlerini sürmek ve ulaştığımız noktaları, mükemmellikte yeni arayışların başlangıcı kabul ederek, her daim organizasyonel yapılanma içerisinde, müşterilerimize verdiğimiz her hizmette; insan odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir anlayış sergileyerek, sürekli olarak iyileştirmeyi amaç edinmek. Bu sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin evrensel düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi sağlanırken, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini sağlamak. “Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımın bizi, her zaman bir adım ileriye taşıyacağına” duyduğumuz inançla, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak her türlü gelişimin uygulanmasını sağlamak ve rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip etmek. Etkinliği ve verimliliği artırmak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en uygun çözümlerle karşılamak. Her geçen gün biraz daha yenilenerek, kalite odaklı hizmet anlayışımızı sürdürmek. Ekip çalışması ruhumuz ve insan odaklı yaklaşımız ile müşterilerimize, hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir hizmet sunmak.

Kalite Politikamız

Küreselleşen dünyanın sunduğu teknolojik donanımın ışığında, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini en doğru şekilde anlayarak, eğitimli, uzman, yenilikçi bir takım ruhu anlayışı ile onlara en doğru iletişim kanalı sayesinde en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, müşteri odaklı hizmet anlayışını, toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve toplumsal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında etkin verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan öncü bir kuruluş olmak.